Regulamin TORUŃDIS

Regulamin akcji lokalnej 10 Urodziny E.LECLERC TORUŃ

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

 1. Organizatorem akcji lokalnej jest Toruńdis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387295, o numerze NIP: 7831672881, zwaną dalej E.Leclerc Toruń. Akcja lokalna obowiązuje wyłącznie w supermarkecie E.LECLERC w Toruniu zlokalizowanym w Toruniu przy ul. Łyskowskiego 8.
 2. Akcja lokalna skierowana jest do klientów supermarketu E. Leclerc w Toruniu. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Toruń, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jako Sklep macierzysty.
 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
 4. W dniach 13-17 października 2020 E.Leclerc Toruń premiować będzie zakupy powyżej wartości 100 zł; w takim przypadku system doliczy do stanu Konta punkty – złotówki w ilości 10.
 5. W dniu 19 października 2020 Leclerc Toruń udzieli 30% rabatu na tekstylia damskie, męskie, dziecięce i obuwie. Wartość rabatu zostanie naliczona w formie punktów-złotówek na kartę Bonus E.Leclerc.
 6. W dniu 20 października 2020 Leclerc Toruń udzieli 35% rabatu na zabawki. Wartość rabatu zostanie naliczona w formie punktów-złotówek na kartę Bonus E.Leclerc.
 7. W dniu 21 października 2020 Leclerc Toruń udzieli 25% rabatu na kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Wartość rabatu zostanie naliczona w formie punktów-złotówek na kartę Bonus E.Leclerc.
 8. W dniu 22 października 2020 Leclerc Toruń udzieli 30% rabatu na talerze, kubki i szklanki, półmiski i salaterki, doniczki i osłonki do kwiatów. Wartość rabatu zostanie naliczona w formie punktów-złotówek na kartę Bonus E.Leclerc.
 9. Punkty zgromadzone na Koncie mają ważność od dnia następującego po dniu naliczenia punktów do dnia 31 grudnia 2020.
 10. Po zakończeniu akcji lokalnej wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.
 11. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:
 12. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 13. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 14. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
 15. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 16. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na kartę identyczną ilość punktów jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.
 2. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty na Kartę Lojalnościową (produkty objęte akcją rabatową w dniach 19-22 października 2020, których mowa w punktach 5, 6, 7 i 8 Regulaminu), wówczas pomniejsza się ilość punktów na karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.
 3. W przypadku gdy Klient zwraca towar objęty paragonem, za który otrzymał 10 punktów na Kartę Lojalnościową (punkt 4 Regulaminu) i zwrot tego towaru powoduje obniżenie wartości paragonu poniżej 100 zł, wówczas pomniejsza się ilość punktów na karcie o 10.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.
 5. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie leclerc.pl/bonus/regulamin_torundis